Copyright Opsneeuwvakantie.nl

Tenzij er anders is vermeld berusten alle rechten op informatie (geluid, video, tekst, beeld enz.) die u op deze site bezoekt bij Opsneeuwvakantie of zijn gelicenceerd aan Opsneeuwvakantie. Door het gebruik en/of raadplegen van pagina’s op Opsneeuwvakantie.nl ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

Het overnemen en verveelvoudiging van de informatie op Opsneeuwvakantie.nl voor commercieel gebruik is niet toegestaan. Dit is niet het geval als er toestemming is verleend door Opsneeuwvakantie. Stuur dan een email naar info@opsneeuwvakantie.nl

Opsneeuwvakantie voer het beheer over de pagina’s op de site. Het verwijzen en linken naar de pagina’s op de website is toegestaan. Voor contact hierover stuurt u een mail naar het bovenstaande e-mailadres.

Opsneeuwvakantie gebruikt soms tekst en media van derde partijen. Het vermelden van de copyrights en auteursrechten is door Opsneeuwvakantie op zo opvallend mogelijker wijze uitgevoerd. Opsneeuwvakantie zet bij iedere tekst of foto de naam van de auteur.

Wanneer er complicaties worden geconstateerd worden wij daar graag van op de hoogte gesteld. Contacteer dan ook het bovenstaande e-mailadres.